Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en NinaLucia's Cupcakes van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op deze website, kan NinaLucia's Cupcakes geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft.

NinaLucia's Cupcakes kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. Hoewel het streven van NinaLucia's Cupcakes er op is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan NinaLucia's Cupcakes ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van deze website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.

DISCLAIMER / SITEMAP / CONTACT
Twitter Facebook Blogspot